+ Двете послания

Моят блог 22.02.2020г. 18:50ч. Събота
автор: Оги Новаков

 

 

ДВЕТЕ ПОСЛАНИЯ

Приятели, от днес в продължение на няколко публикации ще Ви преразкажа една стара история. Може би малко позабравена или не? … И така, който желае да прочете написаното. Аз започвам.

Ражда се този, който ще приготви пътя

Повече от 400 години след като стените на Йерусалим били построени отново, близо до града заедно с жена си Елисавета живеел един свещеник на име Захария. Те били женени от много години, но нямали деца.

Един ден…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.