МОЯТ БЛОГ 2021.12.01 – Лютибродският, скален феномен – РИТЛИТЕ

ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЛЕГЕНДИ, ДУХОВНОСТ И ВЯРА

ПРИЯТЕЛИ, Вие също може да споделите Ваши пътешествия, преживявания или спомен. Интересен разказ за стари времена или легенди. Аз ще ги побликувам от Ваше име на сайта. Нека тези преживявания и места, които сте посетили да достигнат до повече хора.

Изпратете Вашите истории и снимки на имейл – ogipaint59@abv.bg

ЛЮТИБРОДСКИЯТ СКАЛЕН ФЕНОМЕН

by Ogi Novakov   01.12.2021   09:20

РИТЛИТЕ

Красиви гледки и причудливи скали се надпреварват една след друга пред погледа от колата по криволичещото шосе на Искърското дефиле.

Най-краснописна е природата в околността на Лютиброд. Там са и внушителните, скални драперии наподобяващи ритли на каруца. Сред потъналите в зеленина склонове се открояват варовикови стени, известни като Ритлите.

   Името на природната забележителност идва от приликата им със страничните прегради на волска кола (ритли).
По зъберите личат останки от стари крепостни зидове – източно от скалите се е намирало селището Коринтград, наричано от местните хора Коритенград. В района на Коритенград са намерени останки от повече от девет средновековни български църкви, между които раннохристиянска базилика от V – VI век. Най-запазена е църквата „Св. Георги“, датираща от X – XII век. Коритенград не съществува от ХVІІ век насам, а част от жителите му, които се разселили в различни посоки, са основали днешното село Лютиброд. До Ритлите е и историческата местност Рашов дол. В тази местност се е провело последното организирано сражение на част от Ботевата чета след смъртта на войводата в Априлското въстание (1876 г.). В горната част на поляната е запазена кошарата, край която се е водило сражението. До нея има малък параклис, а малко по-надолу е поставена паметна плоча.

КАК СЕ СТИГА ДО "РИТЛИТЕ"

Природният феномен Ритлите се намира в Искърския пролом, северно от село Лютиброд. Представляват варовикови скални образувания с възраст над 120 милиона години. Предполога се, че скалите са се отложили, докато региона тук е бил морско дъно. По-късно, при нагъването на Алпо-Хималайската планинска верига са се образували “Ритлите” в днешния им вид.

Намират се в северния край на Искърския пролом, край село Лютиброд. Най-ясно откроени са четири успоредни отвесни скални стени на левия бряг на Искър, който е част от склона на Врачанската планина.

 

Лесно ще забележите Ритлите – намират се точно вляво от моста, пресичащ река Искър и свързващ селото с град Враца, по пътя през село Челопек.

РИТЛИТЕ

Балканът крие богата хилядолетна история, свързана с този природен феномен. Начало на проучванията на района на село Лютиброд поставя през 1871 г. унгарският пътешественик и изследовател на българската история, култура и природа Феликс Каниц, който пише за селото: „.А тук природата е най-романтична!“.

 

Според древно предание някога тук имало желязна врата, която затваряла пътя към древната българска крепост Сердика. Истината е много близо до легендата – Ритлите са служили на римляните за блокиране на изхода от Искърското дефиле, а източно от тях, на левия бряг на реката, се намират руините на старобългарското градище Коринтград или както го наричат местните – Коритенград. По зъберите на Ритлите още личат останки от стари крепостни зидове.

 

Крепостта се издигала горе между двете най-високи стени на скалите, а градът спирал до самия Искър, където бил укрепен със здрави каменни стени и бойници. Коритенград е разрушен през 17. век, а част от жителите му основават днешното село Лютиброд.

 

В района на древния Коритенград са разкрити девет средновековни български църкви, като най-запазена е църквата „Св. Георги“, датираща от 10. – 12. век. Богатият археологически ансамбъл, включващ средновековно селище „Коритенград“ и средновековна крепост „Ритлите“ са обявени за национален паметник на културата през 1979 г.

Срещу природната забележителност се намира и Посетителски център “Ритлите”, към Природен парк „Врачански Балкан“. В центъра има триизмерен макет на Искърското дефиле, дигитален макет с туристическите пътеки в ПП „Врачански Балкан“

До него има малка детска площадка и пикник зона. Зад центъра се намира бродът на баба Илийца.
Оттук тръгва и пътека, водеща към местността Рашов дол. Наблизо е Черепишкият манастир „Успение Богородично“.

ОБРОЧИЩЕ НА МЕГДАНЧЕТО

Оброчище на мегданчето в Лютиброд, скицирано през юни 1916 г. от Иван Енчев – Видю, който пише „Върху постамент от варовит туф, забит в земята, е сложен с широкото надолу мраморен, във византийски стил капител. Върху едната страна на капитела са изваяни гръцки орнаменти – меандри, и между тях кръст. На тази група от камъни, напомняща олтарен престол, е облегнат висок кръст, издялан грубо с брадва от дъбово дърво, кован с гвоздеи, който по всяка вероятност е бил по-рано забит в земята. Това се вижда от дебелия полуизгнил край на долното му крило. Мегданчето, гдето е направено оброчището, се намира сред селото на най-високото място, на един от баирите, върху който е заселено. Недалеч от оброчището стърчи камбанария, построена от дъбови греди. В с. Лютиброд църква няма; черкуват се из околните села, отгдето на известни празници дохождат свещеници и служат на оброчището. Тук селяните се сбират да се молят за дъжд, колят курбан и пр.“

"КОРИТЕН ГРАД" И КРЕПОСТТА "РИТЛИТЕ"

Останките от античния и средновековен град “Коритен град” се намират на половин километър северозападно от центъра на село Лютиброд, до природния феномен Ритлите (където се е намирала крепост “Ритлите”)

Крепостта е имала естествена защита от непристъпните скални образования, които са я защитавали от от изток и от запад. Дебелината им варира от три до седем метра, а дължината – между 200 и 400 метра. От южната стена личат само основи от стени а в най-северната и висока част личат останки от крепостен зид, граден с ломени камъни, споени с бял хоросан, с дебелина около 2,80м. Стената се проследява на приблизително 10 м.

Североизточно от крепостта се е намирал Коритен град, който е заемал площ от около 40 дка. На това място е имало праисторическо, антично и средновековно селище. В региона са намерени останки на четири църкви от различни периоди – храм-базилика от V век, частично запазена църква от Х-XI век и още две от късното средновековие.

Стремим се към отвъдния бряг на реката. Там ни мамят развалините на стара черква, развалините на стара крепост, пък и островърхата грамадна могила, останала все още една загадка за нас.

 

Тук е Коритен-град, късно средновековно селище, изградено, може би, върху останките на римско или византийско поселение.

Каниц пише за фрагменти с гръцки надписи и плочи с разни скулптурни орнаменти, намиращи се близо до реката и някогашния хан. Той пише още, че тези паметници били намерени на върха на грамадната ближна могила, дето вероятно е стоял езически храм. Може би пътниците са искали тук да омилостивят боговете, преди да предприемат минаването през Искъра и Искърския пролом.

Печална развалина в Коритен-град представлява неголямата и спретната черквица, някога засводена, изградена със солидни и здрави зидове, със странични постройки. Западната стена не съществува вече, попадали са стените и сводовете. Запазен е по-здрав олтара, подпрян от клоните на самотен бряст. Тук още са запазени по-добре и фреските, и образите на светците. Като че ли още никой не е посмял да посегне върху образа на Саваот, закрилян от архангелите Уриел и Рафаил. А колко малко би трябвало, да се очистят падналите вътре камъни, да се заздравят и запазят порутените стени!

Вървим из развалините на стария и забравен град, надзъртаме и към останките на старата черквица в местността Илинци, почиваме при друго черковище, цяло обиколено от сенчести дървета, после се катерим нагоре, прескачаме скалите при Портата, прехвърляме една падина и се спущаме в Рашов-дол.

РАШОВ ДОЛ

Намира се на левия бряг на р. Искър до скалния феномен “Ритлите”, срещу село Люти брод. Местността се свързва с последното организирано сражение на част от Ботевата чета след смъртта на войводата. В горната част на стръмна поляна е запазена автентичната кошара, край която се е водило сражението. До нея е изграден малък параклис, а малко по-надолу е поставена мемориална плоча. В Рашов дол всяка година на 3 юни се провеждат тържества и възстановка на сражението от жителите на с. Люти брод.

Пътеката за Рашов дол започва непосредствено след моста на р. Искър. Първоначално върви покрай реката и след около 5 минути стига до жп линията. Трябва да прекосите на диагонал, като отсреща се вижда указателна табела. След около 15 мин. ще стигнете и до малката стръмна поляна, на която ще видите и копие на кошарата, в която са се крили четниците. Има и беседка за пикник. Оттук пътеката продължава за в. Околчица по т. нар. Ботев път.

По традиция на 3 юни за 37 година Община Мездра и кметство Лютиброд организираха паметно честване на лобното място в Рашов дол на 12-те Ботеви четници, избити в неравно сражение от башибозуците на Джамбалаза. Сражението е станало в кошарата на баба Мария Цоловска, в село Люти брод.

ЖИВОПИСНИ КАРТИНИ ОТ ИСКЪРСКИЯТ ПРОЛОМ

Искърският пролом или Старопланински пролом на река Искър, най-дългият и най-впечатляващият пролом в България с дължина от 84 km и средна надморска височина от 362 m.

Той е истинска перла в туристическата огърлица на България, чудо на природата, изваяно в каменната гръд на Стара планина.

Хилядолетия водите на река Искър са дълбали планинската снага и образували невероятни и причудливи природни форми.

Това невероятно творение на прородата е уникално съчетание на каньоновидни долини и ждреловидни теснини с недостъпни остри зъбери, живописни долинни разширения и амфитеатрално етажирани или стръмни сипейни склонове с многобройни пещери и карстови извори.

Искърският пролом чудотворни места за туризъм – множество различни скални образувания, карстови форми и други. По важните туристически обекти в него са:

През дълбоката клисура на Искъра до

„Дядо Йоцо”

Вазовата екопътека и водопадът

„Врачанска Скакля”

Боже, колко е хубав този пусти ЧЕРЕПИШКИ МАНАСТИР!

Лютибродският, скален феномен – РИТЛИТЕ

Легенда за съкровището на ВЪЛЧАН ВОЙВОДА

Карстов извор „Житолюб”

Манастир „Рождество Богородично“ (Седемте престола) – перла в полите на Балкана

Пещерата „Темната дупка”

Карстовият район с пещерите около село „Зимевица”

Лакатнишките скали

Още интересни маршрути, любопитни места, древни легенди и мистерии в България ще намерите в:

Благодаря Ви, че отделихте от времето си да прочетете всичко това! Повярвайте, ЧУДЕСАТА съществуват!  Амин!

 Ще съм благодарен да споделите за моето творчество с Ваши приятели!

Всички, на които им допадат моите картини, могат да ми изпратят покана за приятелство. С радост ще приема.
Това е моята страница във Фейсбук https://www.facebook.com/Ogi.Novakov.Art/

Благодаря, че написахте коментар! Вашето мнение е наистина ценно за мен, повярвайте!

Ще съм много благодарен да изкажете Вашето впечатление и Ваши предложения.

Ако имате някакви въпроси, не се притеснявайте да попитате. Ще се радвам да помогна!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *