МОЯТ БЛОГ 2018.12.25 – И Роди се Син Божи

Моят блог 25.12.2018г. 04:00ч. Вторник
автор: Оги Новаков

 

 

КОЛЕДА

В мига на рождеството в небето се появила чудна светлина.

Ярка светлина озарява пастирите навън в полето. Явил се един ангел на Бога и им казал:

– Не се бойте! Ето, известявам Ви добра вест! – Радвайте се, радвайте се всички! Син Божи се роди! Голяма радост за всички хора, понеже днес в Давидовия град Ви се роди Спасител, който е Христос, Господарят. И ето Ви знак — ще намерите новородено бебе, повито и лежащо в ясла.

Изведнъж се появяват още много ангели и казват:

– Слава на Бога в небесните висини, а на земята — мир сред хората, които се радват на Божието благоволение!

Витлеемските пастири били и първите хора, които се поклонили на Бога-Син. Младенеца Иисус почитат и трима източни царе, доведени във Витлеем от изгрялата над мястото на събитието звезда…

 

Един ангел посещава Мария

В шестия месец след като архангел Гавриил възвестил на свещеник Захария за рождението на свети Йоан Предтеча, същият Божий вестител бил пратен в Назарет при Дева Мария. Тая преблагословена Дева била сгодена за един благочестив човек, на име Йосиф, който произлизал, както и тя, от рода на цар Давид.

 

Ангелът се явил при пресветата Дева и казал:

– Радвай се, благодатна! Благословена си ти между жените!

Смирената Дева се смутила от тия думи. Но ангелът продължил:

– Не бой се, Марие, понеже ти намери благодат у Бога! И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син, и ще Го наречеш Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния. И ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид. И ще царува над дома Яковов навеки, и царството Му не ще има край.

Пресвета Дева казала на ангела:

– Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам? Ангелът й отговорил:

– Дух Светий ще слезе върху тебе и силата на Всевишния ще те осени. Затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий.

 

След това ангелът възвестил също така на пресвета Дева за радостта, обещана на сродницата й Елисавета, която скоро трябвало да роди син.

– Ето рабинята Господня – казала Мария. – Нека ми бъде по думата ти?

Ангелът си отишъл, а светата Дева се отправила в планинската страна, при сродницата си Елисавета, която си изпълнила с Дух Светий и я приветствала, наричайки я майка на Господа.

 

 

Пресвета Дева била, както е известно, дъщеря на благочестивите старци Йоаким и Анна, които още от рождението й я били посветили Богу. Когато станала на три години, те я завели в храма. Скоро след това те умрели. А пресвета Дева Мария, като останала под напътствието на свещенослужителите, постоянно се намирала в храма, молела се и чела Свещеното Писание.

 

Преданието говори, че когато светата Дева навършила годините, в които според юдейския обичай девойките встъпвали в брак, първосвещеникът й обявил, че не може повече да остава в храма и че тя трябва да си избере съпруг.

Но пресвета Дева Мария отговорила решително, че била посветена от родителите си и сама се посветила Богу, затова тя трябва завинаги да остане девойка. А в Юдея нямало обичай доброволно някой да избира безбрачен живот за служене Богу и затова, за да не се наруши общоприетият обичай, свещениците сгодили Мария за един благочестив мъж на име Йосиф.

 

Като изучила пророчествата, тя знаела, че е близко дохождането на Месия. В пророчествата на Исаия тя чела, че Месия трябва да се роди от Дева, и от все сърце желаела да види тая благочестива Дева и да стане макар последна робиня на тая, от която ще се роди Спасителят на света.

 

И ето, тя сама трябвало да бъде Майка на Сина Божий!

Пресвета Мария със смирение и неописана радост приела тая блага вест:

– Душата ми величае Господа – отговорила тя на Елисаветиното приветствие. – И духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, защото Той милостно погледна смирението на рабинята Си, защото ето, отсега ще ме облажават всички родове, загдето Силният ми стори велико нещо, и свято е името Му, и Неговата милост е от род в род за ония, които Му се боят.

“Днес е началото на нашето спасение – възпява св. Църква – и разкриване на вечната тайна:
Син Божий става Син на Дева и Гавриил благодат благовествува
Затова нека и ние с него да пеем на Богородица:
Радвай се благодатна, Господ е с Тебе!”

Но когато Йосиф разбрал, че Мария ще има бебе, той решил да не се жени за нея. Тогава един Божи ангел му казал: „Не се страхувай да вземеш Мария за своя жена. Защото Бог е този, който ѝ даде син.“ Така Йосиф и Мария се оженили и зачакали да се роди Синът Божи.

 

 

Към Витлеем

Императорът на Римската империя Август е издал указ за преброяване на населението. Затова Йосиф трябва да отиде заедно с Мария в родния си град Витлеем, на юг от Йерусалим.

Много хора са дошли във Витлеем, за да се запишат. Единственото място за нощуване, което Йосиф и Мария успяват да намерят, е един обор, където се държат магарета и други животни.

Там се ражда Исус. Мария го повива и го слага в една ясла, от която обикновено се хранят животните.

Навярно Бог се е погрижил императорът да заповяда преброяването. Защо можем да кажем това? Защото така Исус се ражда във Витлеем, родния град на прародителя си цар Давид. Много отдавна Писанието предсказало, че обещаният Владетел ще се роди в този град.

 

Пътуване към една звезда

 

Можеш ли да видиш онази ярка звезда, към която сочи един от тези мъже? Звездата се появила, когато те напуснали Йерусалим.

Влъхвите били не само царе, но и учени – те наблюдавали небесните светила и когато забелязали на изток нова звезда, тръгнали след нея на поклонение при Младенеца.
Предание пази имената им:
 
Балтазар, Каспар и Мелхиор. Съгласно него влъхвите били от трите възрасти:
Балтазар – юноша,
Мелхиор – зрял мъж,
Каспар – старец,
и от три различни страни на света –
Балтазар от негроидната раса, абисинец или нубиец,
Мелхиор – бял човек от Европа,
Каспар с източни черти или източно одеяние Азия.
 

 

 

Когато стигнали до Йерусалим, мъжете попитали:

– Къде е детето, което ще бъде цар на юдеите? – Ние видяхме за пръв път звездата на това дете, когато бяхме на Изток — казали мъжете. — И дойдохме да му се поклоним.

Когато Ирод, който бил цар на Йерусалим, чул за това, много се разтревожил. Той не искал друг цар да заеме неговото място. Затова свикал главните свещеници и ги попитал:

– Къде ще се роди обещаният цар? Те отговорили:

– Библията казва, че във Витлеем.

Тогава Ирод извикал хората от Изтока и им казал:

– Идете и търсете малкото дете. Когато го намерите, съобщете ми. Аз също искам да му се поклоня. Но в действителност Ирод искал да намери детето, за да го убие.

 

 

Тогава звездата тръгнала пред мъжете и ги завела до Витлеем, и спряла над мястото, където било детето.

Във Ватикана е намерен древен ръкопис, който хвърля светлина върху раждането на Христос. Текстът е озаглавен “Откровението на влъхвите” и е написан на мъртвия сирийски език, който е диалект на арамейския. Не е известно как се е озовал в архива на папите, където е престоял 250 години.

В ръкописа пише още, че Витлеемската звезда, която довела мъдреците до пещерата, където се родил Иисус Христос, се превърнала в “малко лъчезарно дете”.

“Витлеемската звезда и Христос са едно и също нещо. То е богочовек, който може да се превръща в каквото поиска”, пише в документа.

Уникалният документ повече от 250 години е стоял в архивите на Ватикана. Не е известно откъде е дошъл.

 

 

 

 

 

 

 

Като влязоха, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха. И отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, – злато, ливан и смирна.

В дар на новородения Христос те поднесли злато, ладан и смирна.
Злато поднасяли в дар на  царете.
Ладан, скъпа ароматна смола – в знак на велико благволение.
Със скъпото благовоние Смирна по него време помазвали мъртъвците.
 
И така, влъхвите поднесли на Христос злато като на Цар, ладан като на Бог и смирна като на Човек.
 
Тези дарове на влъхвите са съхранени до наши дни! Златото – 28 малки пластини с различна форма и тънки филигранни орнаменти, които не се повтарят на различните пластини. Ладан и смирна – около 70 топчета с големината на маслина.
Даровете на влъхвите се пазят днес на Света гора в Атон, Гърция – в манастира “Св.Павел”. Историческата и духовната им стойност е неизмерима.
 
Божията майка грижливо пазила тези дарове през целия си живот. Малко преди смъртта си ги предала на Йерусалимската църква, където се съхранявали 400 години.
Византийският император Аркадий ги пренесъл в Константинопол за освещаване на новата столица на империята.
След падането на Византия през 15 век, били пренесени в Атон. Там ги предала сръбската княгиня Мария.
Даровете и до днес изпускат удивително благоухание. Понякога ги изнасят за поклонения и ароматът им изпълва цялата църква. Според монасите благоуханието им е лечебно за душевно болни и обладани от бесове.

 

 

Бог предупредил чрез един сън Влъхвите да не отиват обратно при Ирод. Затова те се върнали в своята страна по друг път.

Когато Ирод научил, че хората от Изтока са си тръгнали за вкъщи, той силно се разгневил. И издал заповед всички момчета във Витлеем, които били на две години и по–малки, да бъдат избити.

И ето, ангел от Господа се явява насън на Иосифа и казва:

– Стани, вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да го погуби.

И тъй, той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По–късно, когато Йосиф научил, че Ирод умрял, той завел Исус и Мария обратно в Назарет. Там Исус израснал.

 

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!!!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

Благодаря, че написахте коментар! Вашето мнение е наистина ценно за мен, повярвайте!

Ще съм много благодарен да изкажете мнението си.

Ако имате някакви въпроси, не се притеснявайте да попитате. Ще се радвам да помогна!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *