2021.09.18 – Боже, колко е хубав този пусти Черепишки манастир!

художник Оги Новаков

Моят блог 03.10.2021г. 09:14ч. Неделя
автор: Оги Новаков

 

 

БОЖЕ, КОЛКО Е ХУБАВ, ТОЗИ ПУСТИ ЧЕРЕПИШКИ МАНАСТИР

 

Заслужава си да дойдете тук и да поскитате из това чудно място. Само на 85 километра от София, за да видите местата, наричани от Алеко Константинов „Българската Швейцария“.

Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир. Клисурата на Искъра мълчеше плахо под тъмното небе; реката монотонно и жаловито шумтеше в дола и се губеше с глух тътен в завоя между високо надвесени скали. Насреща се тъмнееха канаристите стени „Бабините плазове“; те стояха мрачни и намусени със своите невидими сега черни дупки и самостойни обелиски, със задрямалите орли на върховете им. Спеше и манастирът, глух и пустинен.
Ненадейно манастирската вратня се похлопа…

художник Оги Новаков
Bookmark the permalink.

Comments are closed.